VISUM INFO PÅ SVENSKA:

Avgift 800 Kr betalas till Bank Giro 5838-8539. Ange ditt namn i meddelandefältet. 

Bifoga kvitto på betald avgift plus frankerat kuvert (eller kontanter) för rekommenderad brevförsändelse eller om du vill ha passet tillbaka med post.

Om du åker för ett företag eller en organisation bör du skicka med ett stödbrev, ställt till ambassaden, från din uppdragsgivare i Sverige samt från företaget/ organisationen du ska besöka i Sudan (som också bör bifoga kopia av sitt Sudanesiska registreringsbevis för företag). Samarbetspartners i Sudan rekommenderas att söka visum för sina besökare via ministeriet i Khartoum, ministeriet meddelar sedan ambassaden när visum kan utfärdas.

För alla visum (utom för Sudaneser) krävs inbjudningsbrev från Sudan.

För privata besök krävs kopia på inbjudarens sudanesiska ID/uppehållstillstånd.

För alla visum kan godkännande från ministeriet i Sudan krävas.

Förväntad väntetid för Visum är minst 20 arbetsdagar.

Alla som reser till Sudan, och som inte har sudanesiskt medborgarskap måste söka visum personligen på ambassaden och lämna fingeravtryck.

Ditt pass måste ha en giltighetstid som sträcker sig över minst 6 månader efter din inresa i Sudan.

Endast kompletta visumansökningar behandlas.

Mödrar som reser med sina barn, utan deras far, behöver ett certifikat ”Iqrar” från ambassaden (200 kr betalas på Bank Giro 5838-8539 tillsammans med visumavgiften) som tillåter dem att lämna Sudan. Bifoga ”Familjebevis” från Skatteverket samt kopia av faderns ID-kort eller pass.

OBSInga avgifter för visumansökan återbetalas.

Du lämnar in ansökan i original (med alla nödvändiga dokument) pass, 2 passfoton och kvitto på betald avgift samt eventuellt kontanter för returpost till:

Sudan Embassy

Stockholmsvägen 33, 7tr

181 33 Lidingö 

Vi har öppet för konsulära ärenden 9.30 -12.00 vardagar.

Tunnelbana röd linje till Ropsten och sedan buss mot Lidingö Centrum, 2 hållplatser till Sturevägen. Buss 201, 204, 205, 206 eller 212. Ambassaden ligger tvärs över vägen från hållplatsen i ett högt brunt hus, med en bensinmack i gatuplanet.

Här hittar man application för visumet!

VISA INFO IN ENGLISH:

Fee 800 SEK payable to Bank Giro 5838-8539 state your name in the payment order’s message field. Attach receipt to visa application.

Postal fee for registered letter (to return your passport) paid in cash, or you can give us a pre-paid self-addressed envelope.

All visitors except Sudanese travelling to Sudan over 12 years of age must apply in person at the embassy and leave their finger prints.

Expected visa processing time at least 20 working days.

If you travel for an organisation/ company you are kindly requested to present a supporting letter from your employer, addressed to the embassy, and a letter of invitation from your partner in Sudan, also addressed to the embassy, and a copy of the company’s Sudanese certificate of registration. Your partner in the Sudan is advised to seek approval for your visa through the concerned ministry in Khartoum, the ministry will notify the embassy of its decision.

For all types of visits (except for Sudanese) an invitation letter from the Sudan is required.

For private visits a copy of the host’s Sudanese passport/stay permit is required.

For all types of visits an application, processed by the applicant’s host in the Sudan through the ministry in the Sudan, may be required.

You passport must be valid for at least six months after your planned entry in to Sudan.

All applications has to be complete before visa processing starts.

Mothers travelling with their children without the children’s father, needs a certificate “Iqrar” from the embassy (200 SEK paid to Bank Giro 5838-8539 with visa fee) which allows them to leave Sudan. Enclose “Familjebevis” and a copy of father’s ID/ Passport.

IMPORTANT

Please note that due to administrative regulations application fees will not be refunded

The visa application in original (with all required documents), passport, 2 passport size photos and copy of payment plus postage money in cash (if applicable) should be delivered in person to:

Sudan Embassy

Stockholmsvägen 33, 7th fl.

181 33 Lidingö

Our consular opening hours are weekdays 9.30 -12.00 

Metro red line to Ropsten. From Ropsten bus towards Lidingö Centrum, second stop Sturevägen. Bus no: 201, 204, 205, 206 or 212. The Embassy is located just across the street from the bus stop, in a brown office building (and a petrol station at street level).

Here you will find application for the visa!