VISUM INFO PÅ SVENSKA:

Om du åker för ett företag eller en organisation ska du skicka med ett stödbrev, ställt till ambassaden, från din uppdragsgivare i Sverige samt från företaget/ organisationen du ska besöka i Sudan (som också ska bifoga kopia av sitt Sudanesiska registreringsbevis för företag). Samarbetspartners i Sudan rekommenderas att söka visum för sina besökare via ministeriet i Khartoum, ministeriet meddelar sedan ambassaden när visum kan utfärdas.

För alla visum (utom för Sudaneser) krävs inbjudningsbrev samt kopia på Sudanesiskt ID-kort, pass /uppehållstillstånd.

För privata besök krävs inbjudningsbrev och kopia på inbjudarens sudanesiska ID eller pass /uppehållstillstånd.

För föräldrar som reser med minderåriga krävs ett stämplat "Familjebevis" från skatteverket.

Om endast en förälder reser med barnen krävs medgivande i intyg av den andre föräldern stämplat hos UD ( UD Legalisering/Juridiska Expeditionen)

För alla visum kan godkännande från ministeriet i Sudan krävas.

Ditt pass måste ha en giltighetstid som sträcker sig över minst 6 månader efter din inresa i Sudan.

Uppehållstillstånd måste ha en giltighetstid som sträcker sig över minst 6 månader efter din inresa i Sudan.

Endast kompletta visumansökningar behandlas.

1) Visumansökan med nödvändiga dokument :

a) Ifylld blankett för visumansökan

b) Fingeravtryck

c) Pass giltigt minst 6 månader efter inresa i Sudan

d) 2 pass foton

e) För resande med Främlingspass/Alien's passport och Travel Document krävs också kopia på det svenska uppehållstillståndet.

 f) Inkludera ett frankerat kuvert ( för rekommenderad post) med ditt namn och din adress så att vi kan skicka tillbaka passet till dig. Inga kontanter accepteras. 


OBS! Betala inte Visumavgiften förrän visumet är godkänt av ambassaden:

Betala 950 Kr till Bank Giro 5838-8539, efter att du har fått ditt visum godkänt, och ange ditt namn i meddelandefältet. Skicka oss en kopia på betalningen.


Postadress: 

Sudan Embassy

Stockholmsvägen 33, 7tr

181 33 Lidingö 

e-mail: sudanstockholmvisa@gmail.com

Vi har öppet för konsulära ärenden 11.00 -14.00 vardagar.

Tunnelbana röd linje till Ropsten och sedan buss mot Lidingö Centrum, 2 hållplatser till Sturevägen. Ambassaden ligger tvärs över vägen från hållplatsen i ett högt brunt hus, med en bensinmack i gatuplanet.


Price List other consular  services:

 • Emergency Travel Document 500 SEK
 • Legalization Study Certificate 300 SEK
 • Legalization Business Certificate 2000 SEK
 • Power of Attorney 500 SEK
 • To Whom It May Concern 500 SEK
 • Birth Certificate 500 SEK
 • Death Certificate 500 SEK
 • Conduct Certificate 800 SEK

VISA INFO IN ENGLISH:

If you travel for an organisation/ company you are kindly requested to present a supporting letter from your employer, addressed to the embassy, and a letter of invitation from your partner in Sudan, also addressed to the embassy, and a copy of the company’s Sudanese certificate of registration. Your partner in the Sudan is advised to seek approval for your visa through the concerned ministry in Khartoum, the ministry will notify the embassy of its decision.

For all types of visits (except for Sudanese) an invitation letter from the Sudan is required.

For private visits an invitation letter and copy of the host’s Sudanese ID- card or passport/stay permit is required.

For parents travelling with minors a Stamped "Familjebevis" from the Swedish Tax Agency is required.

For one parent travelling alone with children a written consent from the other parent, legalised at the Ministry for Foreign Affairs Legal Expedition is required.

For all types of visits an application, processed by the applicant’s host in the Sudan through the ministry in the Sudan, may be required.

Passport must be valid for at least six months after your entry in to Sudan.

Stay Permit must be valid for at least six months after your entry in to Sudan.

The application has to be complete before the visa processing can start.

1) Visa application and required documents:

a) Visa application form, completed

b) Finger prints

c) Passport, valid for a minimum of 6 moths after entering Sudan

d) 2 Passport sized photos

e) For holders of Alien's passports or Travel documents a copy of the Swedish Residence Permit is also required.

f) Include a pre-paid self-addressed envelope for registered mail. No cash accepted.


NOTE! Please do not pay the Visa-fee prior to the embassy's visa approval:

Pay 950 SEK, after approval of the visa to Bank Giro 5838-8539, state your name in the message field and send us a copy of the payment.


Postal Address:

Sudan Embassy

Stockholmsvägen 33, 7th fl.

181 33 Lidingö

e-mail: sudanstockholmvisa@gmail.com

Our consular opening hours are weekdays 11.00 -14.00 

Metro red line to Ropsten. From Ropsten bus towards Lidingö Centrum, second stop Sturevägen. The Embassy is located just across the street from the bus stop, in a brown office building (and a petrol station at street level).


Price List other consular services:

 • Emergency Travel Document 500 SEK
 • Legalization Study Certificate 300 SEK
 • Legalization Business Certificate 2000 SEK
 • Power of Attorney 500 SEK
 • To Whom It May Concern 500 SEK
 • Birth Certificate 500 SEK
 • Death Certificate 500 SEK
 • Conduct Certificate 800 SEK